Cháo ếch Singapore – Frog leg porridge
| |

Cháo ếch Singapore – Frog leg porridge

Mình mua được bịch đùi ếch đông lạnh nên nảy sinh ra ý tưởng là sẽ nấu món cháo ếch Singapore. Tiếc là cái đùi hơi bé nên không được dày thịt như ếch ở quê nhà, lại chỉ có mỗi cái đùi. Mình đem nấu cháo một nửa còn một nửa để dành bữa…