Làm tàu hủ (tào phớ) bằng gelatine và bột agar – easy tofu pudding dessert Douhua
| | |

Làm tàu hủ (tào phớ) bằng gelatine và bột agar – easy tofu pudding dessert Douhua

Món này là món khoái khẩu của bà nội và mình. Hôm nào bà bán tào phớ rao ngoài đường là y như rằng bà một bát cháu một bát ra sân sau nhà ngồi húp sột soạt 😍 sang đây ko có thạch cao và khó mua đường nho nên mình dùng lá gelatine…