Gà om Thiệu Hưng Kỷ Tử – Braised Shaoxing chicken with Goji berries
|

Gà om Thiệu Hưng Kỷ Tử – Braised Shaoxing chicken with Goji berries

Lại đá sang ẩm thực Trung Quốc nè. Hôm đấy mình làm món thịt gà om rượu Thiệu Hưng Kỷ Tử đãi bạn đến nhà chơi. Đây là một món rất thích hợp ăn vào mùa lạnh, nhưng mình thì không nể nang mùa nào hết, nấu luôn vào mùa hè cho máu, vì thực…