Mắc Khén, Tiêu Tứ Xuyên và tiêu Nhật Bản – Giống và khác nhau

Mắc Khén, Tiêu Tứ Xuyên và tiêu Nhật Bản – Giống và khác nhau

Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa hạt mắc khén Tây Bắc, hạt tiêu Tứ Xuyên (hay còn gọi là hoa tiêu, nên mình viết riêng bài này để giúp bạn giải đáp thắc mắc sự giống và khác nhau để tránh mua nhầm sản phẩm